Fidelix Sverige AB har förvärvat Larmia Control AB (“Larmia”) i Sollentuna från Hans Bolöv och Stefan Bolöv. Investeringen är en del i Fidelix strategiska satsning för att bli marknadsledare inom energieffektiva, användarvänliga och öppna byggnadsautomationssystem.

Larmia är ett anrikt svenskt teknikbolag inom datoriserade styr-, regler- och övervakningssystem för fastighetsautomation. Bolaget, som i år firar sitt 50-årsjubileum, är välkänt på marknaden för sina högkvalitativa och användarvänliga lösningar för fastighetsbranschen.

Förvärvet av Larmia är en ytterligare milstolpe i Fidelix satsning på att leverera de mest användarvänliga, flexibla och energieffektiva byggnadsautomationslösningarna för den svenska marknaden. Förvärvet kommer att bidra till ett förstärkt kunderbjudande, samt möjliggöra förhöjd servicenivå och ökade utvecklingsresurser till Fidelix och Larmias produktfamiljer. Vår gemensamma målsättning är att vidareutveckla produktfamiljerna för att möta framtidens krav och kundbehov.

Tomas Frändén, VD Fidelix Sverige kommenterar: “Förvärvet av Larmia Control är en mycket fin förstärkning av produkt- och serviceerbjudandet. Vi ser spännande möjligheter att tillsammans med Larmiateamet utöka vår närvaro på den svenska marknaden – och vidareutveckla än mer marknadsanpassade lösningar. Vi ser också mycket fram emot att välkomna hela Larmias personal till vår organisation”.

Stefan Bolöv, VD Larmia fyller i: ”Vi på Larmia ser fram emot att bli en del av Fidelixgruppen. Detta är ett naturligt nästa steg för oss – bolagen kompletterar varandra väl och vi delar såväl kultur som en passion för att leverera ett ännu bättre inomhusklimat. Tillsammans är vi också bättre rustade att utveckla nästa generations produkter”.

Johan Conradsson, styrelseledamot och partner på Procuritas tillägger: “Vi är mycket glada att Larmia Control nu blir en del av Fidelixgruppen. Detta är i linje med vår målsättning att förstärka Fidelix nordiska position och möjliggör ökade investeringar i produkterbjudande och utvecklingsresurser.

Larmia Control och Fidelix kommer även fortsättningsvis att drivas som två oberoende varumärken och kommer att dra nytta av varandras styrkor i den fortsatta utvecklingen av produktfamiljerna och kringtjänster.

För mer information, kontakta Tomas Frändén, VD Fidelix Sverige AB, tel. +46 (0)76-767 99 59.

Om Fidelix
Fidelix är ett finskt bolag grundat 2002 som genom de operativa bolagen Fidelix Oy och Fidelix Sverige AB är fokuserat på användarvänliga digitala byggnadsautomationssystem och IoT-lösningar. Fidelix har sedan begynnelsen haft en hög tillväxt och omsätter idag drygt 25 miljoner Euro på årsbasis. www.fidelix.com www.fidelix.se

Om Larmia Control AB
Larmia Control AB, grundat 1968 i Sollentuna, är ett ledande teknikbolag inom styr-, regler- och övervakningssystem för fastighetsautomation. Bolaget omsätter omkring 16 miljoner kronor på årsbasis. www.larmia.se 

Om Procuritas Capital Investors V LP (PCI V)
PCI V är en private equity fond som investerar primärt pensionskapital och fokuserar på medelstora nordiska tillväxtbolag. PCI V rådges av Procuritas Partners AB och Procuritas Partners GmbH. Procuritas har sedan firman grundades 1986 varit en pionjär inom så kallade management buy-outs i Norden. www.procuritas.com