Prioritet Serneke Arena

Fidelix nya koncernchef Tero Kosunen, INUStyr VD Roger Svensson och Fidelix AB VD Tomas Frändén som kontrollerar att inneklimatet och snökvalitét håller högsta klass!

Under 2015 genomförde Fidelix Partner INUStyr AB en omfattande installation av styr- och övervakningssystem åt Prioritet Serneke Arena i Göteborg. Inomhusklimatet och ventilationssystem i den 45 300 kvadratmeter stora arenans styrs av PLC modell FX2030A via Modbus och över 500 brandspjäll övervakas och styrs via FX2030A och Multi16. Detta har bidragit till att skapa Nordens modernaste multisport arena!