FX-Editor

Fidelix har genom FX-Editor tagit fram ett egenutvecklat programmeringsverktyg som genom smarta funktioner säkrar hög kvalité och lönsamhet i projekten.

FX-Editor hjälper användaren att snabbt sätta upp ett nytt system där konfigureringen av fysiska punkter effektivt genereras i det integrerade bildverktyget HTML-editor. Hela grundidén som programutvecklaren Michael Hejda haft från första versionen är att själva I/O punkten genereras EN gång och att denna punkt sedan återvinns i hela kedjan av HTML-bilder, datapunkter eller systemlistor. PLC-programmering sker i den integrerade OpenPCS-mjukvaran, som följer den globala standarden IEC 61131-3. FX-Editor använder sig även av smarta standardiserade programblock vilket underlättar arbetet för både den nye eller mera erfarne användaren.

Fördelar med FX-Editor

arrow_red Ett komplett verktyg för att hantera alla delar i din projekthantering.
 arrow_red Med smarta ”sök-ersätt” funktioner skapas bästa effektivitet och maximalt nyttjande av ingenjörs timmar.
 arrow_red  FX-Editor utvecklas i egen regi vilket gör att vi snabbt kan tillföra smarta funktioner med genial kundnytta.
 arrow_red  Möjlighet att skapa din egen företagsprofil på utskrifter som I/O listor, test listor, mm