Turning Torso, Malmö

Turning Torso som fädigställdes år 2005 är med sina 190 m Sveriges och Nordens högsta skyskrapa.

I en omfattande totalentreprenad år 2012-2013 bytte Nordomatic delvis ut det ursprungliga styrsystemet till 39 st nya PLC:er av typen Fidelix FX2025A som ansluts mot det överordnade systemet WebFactory (Styrportalen.se)

Systemet  betjänar förutom styr- och övervakning även integrering av system som belysning, hissar & brandfunktion.

År 2015 genomförde även personal från Nordomatic intrimning och omprogrammering med syfte att minska energianvändningen och Miljöcertifiera fastigheten.Totalt har ca 40 olika funktioner omprogrammerats och trimmats in. Resultatet efter genomförda energibesparande åtgärder redovisar i jämförelse med medel förbrukning år 2010-2014 en besparing om totalt -16%. Flera energisparåtgärder är planerade med b.la. utbyte av resterande befintligt styrsystem till kontor samt optimering av skyskrapans tryckstegringspumpar.

Fakta

Slutfört:
2013

Uppdragsgivare:
HSB

Kategori:
Bostäder

Antal PLC:
39 st

SCADA:
WebFactory (Styrportalen.se)

Ort:
Malmö

Galleri