Välkommen till Fidelix utbildningscentrum!

Det är alltid nära till Fidelix vilket även gäller vårt utbildningscentrum placerat i Larmia Control’s lokaler i Sollentuna och adressen Aniaraplatsen 4, 3tr

Fidelix populära utbildningar riktade till Fidelix Partners drivs av våra erfarna kursledare Michael Hejda och Åke Kindmark. Michael ansvarar för våra kurser gällande programmering där kursdeltagaren under två dagar bekantar sig med det användarvänliga och kraftfulla programmeringsverktyget FX-Editor. Kursdeltagaren får lära sig att arbeta tidseffektivt, strukturerat och därigenom skapa lönsamma projekt med högsta kvalité.

Efter genomförd programmeringskurs väljer många att även bygga på utbildningen med en Kommunikationskurs. På kommunikationskursen får kursdeltagaren genom kursledare Åke Kindmark grundliga kunskaper och tips gällande Modbus- och MBus kommunikation via kommunikationsmodulen multiLINK.

För information om utbildningstillfällen och anmälan > Utbildning anmälan.

(OBS! Du behöver logga in i supportzon för att nå sidan)