Fidelix EcoSmart ger en energibesparing på 10 till 40% där avkastningen på investeringen visat sig vara enastående hög.

I vårt Nordiska klimat tillhör kostnaden för uppvärmning en av de största posterna där uppvärmningsproblem tar sig uttryck i stora skillnader i inomhusklimat mellan olika fastigheter.

Motiva OY i Finland som är sakkunniga inom effektiv användning av energi påvisar i sina studier att det förekommer onödigt hög energianvändning i upp till 75 % av bostads byggnader.

Genom att rätta till obalansen i fastighetens  värmehantering  och undvika för stor uppvärmning går det att spara mycket av fastighetens energikostnader vilket även ger en mindre miljöpåverkan.

Med hjälp av Fidelix EcoSmart tillför vi intelligens som ser till att byggnadens alla system samverkar och alltid är optimalt inställda. Detta smarta sätt att styra fastigheten återspeglas i behagligare inomhusklimat och en energibesparing som gör att avkastningen på investeringen är omedelbar.

Fidelix EcoSmart ett smart val för fastighetsägaren och ger förutsättningar för en bättre framtid för vår planet!

Referensobjekt EcoSmart – Råby Centrum

För Fastighets AB Regio är en reducerad energianvändning ett prioriterat fokusområde då fastigheter inventeras och moderniseras inom ramen för hållbarhetsarbetet. Tillsammans med tillgångsförvaltaren REAL Value Management Nordic AB och entreprenören Styrbolaget AB har ett nytt styrsystem installerats på Råby Centrum i Västerås.  Styrsystem FX2030A med aktiverad EcoSmart funktion har installerats under hösten 2017. Utgångsläget var att vi på ett enkelt och snabbt sätt utan att störa köpcentrumets normala drift skulle kunna genomföra bytet av själva hjärnan i systemet berättar Styrbolagets VD Niklas Seppänen.

Tack vare Fidelix öppenhet och flexibilitet har vi återvunnit allt från befintliga I/O moduler, ställdon och givare. Nu väntar vi bara på att det skall gå några månader och att vi skall kunna börja jämföra energistatistiken gällande före och efter moderniseringen berättar åter Niklas.

Fakta Råby Centrum
Byggår 2001
Area (m2)  4 883 kvm LOA
Verksamhet  Restaurang, Butik, Kontor, Kommunal Verksamhet typ bibliotek och träningslokal.