Fidelix EcoSmart ger en energibesparing på 10 till 40% där avkastningen på investeringen visat sig vara enastående hög.

I vårt Nordiska klimat tillhör kostnaden för uppvärmning en av de största posterna där uppvärmningsproblem tar sig uttryck i stora skillnader i inomhusklimat mellan olika fastigheter.

Motiva OY i Finland som är sakkunniga inom effektiv användning av energi påvisar i sina studier att det förekommer onödigt hög energianvändning i upp till 75 % av bostads byggnader.

Genom att rätta till obalansen i fastighetens  värmehantering  och undvika för stor uppvärmning går det att spara mycket av fastighetens energikostnader vilket även ger en mindre miljöpåverkan.

Med hjälp av Fidelix EcoSmart tillför vi intelligens som ser till att byggnadens alla system samverkar och alltid är optimalt inställda. Detta smarta sätt att styra fastigheten återspeglas i behagligare inomhusklimat och en energibesparing som gör att avkastningen på investeringen är omedelbar.

Fidelix EcoSmart ett smart val för fastighetsägaren och ger förutsättningar för en bättre framtid för vår planet!