Combi-36

Kombinations modul

COMBI-36 modulen kombinerar fyra olika modultyper. Kombi modulen är konstruerad för små applikationer, men är också lämpad i stora projekt på grund av optimering av storlek och funktion. Funktionerna är identiska med singel modulerna.

Modulen är försedd med eeprom för lagring av data vid spänningsbortfall. Moduladress och kommunikationshastighet väljs med dip-brytare på modulen.

COMBI-36 modulen ses som fyra separata moduler och reserverar därmed fyra adresser. Digitala in får adress vald med dip-brytare, digitala ut får adressen DI+1, analoga in får adressen DI+2 och analoga ut får adressen DI+3.

Digitala ingångar

DI-12 punkterna används för anslutning mot potentialfria kontakter. Normalt slutna eller normalt öppna kontakter kan användas. Varje punkt kan individuellt konfigureras som larmpunkt, indikeringspunkt eller pulsräknare. Minsta tillåtna pulslängd kan ställas individuellt för varje punkt.

Digitala utgångar

DO-8 punkterna används för att via reläutgångar styra valfria objekt. Varje utgångsrelä är växlande potentialfri och kan även styras manuellt med “1-0-AUT” brytare på modulen. Vid bortfall av kommunikation mellan modul och undercentral, intar utgångarna fördefinierad status. Respektive indikerings led är tänd då motsvarande relä är aktiverat.

Analoga ingångar

AI-8 punkterna används för anslutning mot analoga mätkretsar. Varje punkt kan individuellt konfigureras för att mäta resistiva givare, ström loopar eller spänningssignaler. Konfigureringen sker med jumperinställningar på modulen. A/D-omvandlaren är en 20-bitars sigma-delta omvandlare, vars dämpning vid 50 Hz är bättre än 110 dB. Modulen kan även användas för anslutning mot potentialfria kontakter.

Analoga utgångar

AO-8 punkterna används för att generera reglerade spänningssignaler. Varje kanal kan individuellt konfigureras för att generera 0-10V eller 2-10V signal nivåer. Alla utgångar är kortslutningsskyddade. Vid bortfall av kommunikation mellan modul och undercentral, intar utgångarna fördefinierad status.

 

Teknisk information

Matningsspänning:
20 – 26 VDC

Strömförbrukning:
70 mA – 85 mA + (8 x 26mA (spole))

Omgivningstemperatur drift:
0 ºC – 50 ºC

Omgivningsfukt drift:
Max 95%RH, ej kondenserande

Modul storlek:
235 mm x 130 mm x 65 mm

Modul vikt:
530 g

Kapslingsklass:
IP20

Kommunikationshastighet:
9600 bps, 19200 bps, 38400 bps eller 57600 bps

Adress område:
1 – 60

Kommunikationsprotokoll:
Modbus RTU

Digitala In, specifik data

Matning avsökningsspänning DI:
20 – 48 VDC

Avsökningsström:
2.5 mA vid 24 VDC / sluten krets

Tillåten resistans öppen krets:
50 kW – oo (parallell) vid 24 VDC avsökningsspänning

Tillåten resistans sluten krets:
0 Ω – 1 kΩ (serie) vid 24 VDC avsökningsspänning

Tillåten minimum pulslängd:
Programmerbar, 5 ms – 1275 ms

Digitala Ut, specifik data

Belastning utgångar:
10 A / 250 VAC (resistiv last)
6 A / 250 VAC (induktive last)

Maximal effekt:
2500 VA

Spol ström:
ca. 26 mA / aktivt relä

Analoga In, specifik data

Upplösning:
20 bitar

Dämpning vid 50 Hz:
bättre än 110 dB

Givar typer:
NTC, PT1000, Ni1000, 0..20mA, 4..20mA, 0–10V, 2–10V

Ström vid resistiva givare:
0.5 mA vid 1 kΩ, 0.2 mA vid 10 kΩ

Intern resistans vid mA mätning:
100 Ω

Analoga Ut, specifik data

Upplösning:
10 bitar

Normal belastbarhet:
10 mA

Maximal belastning:
20 mA

Maximal spänning:
10 V


COMBI-36_kopplingarDI

COMBI-36_kopplingarDO

COMBI-36_kopplingarAI-1

COMBI-36_kopplingarAO

 • 12 digitala ingångar
  8 digitala utgångar
  8 analoga ingångar
  8 analoga utgångar
 • Optimal beträffande storlek och funktion
 • Jackbara anslutningsplintar
 • RS-485 kommunikation med Modbus-protokoll
 • Montage på DIN-skena