FDX-INU Driver

För uppkoppling mot befintliga I/O-kort av fabrikat Honeywell / INUcontrol vid ett utbyte av DUC:ar typ i30 och PSR-2000.

  • Ingen ytterligare hårdvara behövs, kopplas direkt mot FX2025A / FX-SPIDER-40
  • Övervakad kommunikation
  • Programmeras som normala FX I/O-moduler
Teknisk information

FX version:
10.39 eller senare

I/O moduler:
PSR2000
i30